Các phương pháp của MXC quản lý rủi ro trong kinh doanh

NHẬN DẠNG

BẢO VỆ

PHÁT HIỆN

PHẢN ỨNG

PHỤC HỒI

Red Team (tấn công)

NHẬN DẠNG

BẢO VỆ

PHÁT HIỆN

PHẢN ỨNG

KHẮC PHỤC

Red Team (tấn công)


Tuân thủ và đào tạo


Lập kế hoạch, Chiến lược và Quản lý Kinh doanh

Các chuyên gia an ninh mạng thông thạo về những rủi ro tiềm ẩn

Cuộc chiến chống lại tội phạm mạng là một cuộc chiến về kiến thức, kinh nghiệm, và tài nguyên, chứ không phải chỉ thắng được nhờ công nghệ vượt trội như những gì các nhà cung cấp an ninh mạng thường tuyên bố, bao gồm cả AI wannabe. Thứ khiến cho trận chiến này ngày càng trở nên phức tạp hơn chính là các cuộc tấn công càng lúc càng trở nên tinh vi từ các đối thủ, họ là những người đang cố gắng đạt được các mục tiêu của họ. Vậy CISO cần những gì để duy trì cuộc chiến chống lại tội phạm mạng này?

Về cơ bản, chúng tôi đã thêm vào cấu trúc NIST phổ biến, các dịch vụ tấn công mô phỏng, các diễn tập “kiểu quân đội” thường xuyên của chúng tôi để xây dựng khả năng phòng thủ mạnh mẽ trong CISO, vISO và nhóm CNTT của tổ chức; và các dịch vụ Tuân thủ & Đào tạo của chúng tôi dành cho các công ty Châu Á để bắt kịp các yêu cầu quy định và cải thiện khả năng phòng vệ cho các nhân viên của tổ chức.

Cấu trúc trên sẽ giúp một tổ chức hiểu rõ hơn, quản lý và giảm thiểu rủi ro an ninh mạng. Bằng cách cung cấp một ngôn ngữ chung để giải quyết vấn đề quản lý rủi ro an ninh mạng, nó đặc biệt hữu ích trong việc giao tiếp bên trong và bên ngoài tổ chức. Điều đó bao gồm cải thiện thông tin liên lạc, nhận thức và hiểu biết giữa và giữa các đơn vị CNTT, lập kế hoạch và điều hành, cũng như các giám đốc điều hành cấp cao của các tổ chức. Các tổ chức cũng có thể dễ dàng sử dụng cơ cấu này để thông báo quan điểm an ninh mạng hiện tại hoặc mong muốn giữa người tiêu dùng hoặc nhà cung cấp.

Giúp khách hàng hiểu và quản lý rủi ro an ninh mạng đối với tài sản thông tin của họ bao gồm con người, chiến lược kinh doanh, quản trị, rủi ro, yêu cầu tuân thủ quy định, hệ thống tại chỗ và dựa trên đám mây, dữ liệu mạng, quy trình kinh doanh, ứng dụng và cơ sở dữ liệu.

Thiết kế và xây dựng chiến lược phòng thủ mạng. Các kết quả được tổng hợp từ giai đoạn trước và các ưu tiên trong kinh doanh của khách hàng sẽ được cân nhắc trong việc xây dựng các chiến lược bảo vệ và sử dụng nguồn lực.

Sử dụng ứng dụng Black Diamond của chúng tôi để thiết kế, xây dựng và duy trì các giai đoạn với khả năng hiển thị liên tục đối với các dịch vụ an ninh mạng đã được xác định trước.

Thực hiện các phương pháp tiếp cận và hoạt động thích hợp cho từng sự cố bảo mật từ các báo cáo, phân tích, giao tiếp, giảm thiểu thất thoát và cải thiện tình hình

Thiết kế và thực hiện các quy trình liên tục trong kinh doanh để doanh nghiệp có thể nhanh chóng trở lại hoạt động bình thường sau một sự cố, cũng như để giảm thiểu tác động tài chính, pháp lý và uy tín đối với doanh nghiệp.

Ở MXS, chúng tôi tin rằng “tấn công là cách phòng thủ tốt nhất”. Để giúp khách hàng có suy nghĩ toàn diện, hiểu rõ và chuẩn bị cho các cuộc tấn công mạng, chúng tôi mô phỏng các cuộc tấn công mạng một cách có kiểm soát, từ đó đưa ra chiến lược an ninh mạng hiệu quả vào văn hóa và quy trình của doanh nghiệp, đảm bảo họ tiếp tục thành công trong kinh doanh.

Các framework được thiết kế riêng của chúng tôi sẽ được tích hợp vào hệ thống quản lý , quy định và hệ thống quản lý rủi ro của doanh nghiệp, để đảm bảo rằng hệ thống hỗ trợ các hoạt động kinh doanh và lợi ích của tất cả các bên liên quan được bảo vệ.