Công việc của chúng tôi

Công việc của chúng tôi

Tuân thủ ISO 27001 có ý nghĩa gì?


Chuẩn quốc tế

Bảo vệ và nâng cao độ tín nhiệm của doanh nghiệp bạn

Tuân thủ các yêu cầu hợp đồng và quy định pháp lý kinh doanh

Chuẩn quốc tế

Bảo vệ và nâng cao độ tín nhiệm của doanh nghiệp bạn

Tuân thủ các yêu cầu hợp đồng và quy định pháp lý kinh doanh

Tuân thủ ISO 27001 phù hợp với mục tiêu kinh doanh của bạn


Quy định kinh doanh và mục tiêu kinh doanh luôn mâu thuẫn với nhau, trong khi các mục tiêu kinh doanh thường cố gắng đưa sản phẩm và dịch vụ đến tay khách hàng càng sớm càng tốt, các quy định có xu hướng làm chậm quá trình để đạt được tính bảo mật tốt hơn. Vai trò cố vấn của chúng tôi là tích hợp quy định một cách liền mạch trong quy trình kinh doanh đồng thời duy trì tính toàn vẹn của bảo mật thông tin doanh nghiệp.

Kiểm toán hàng năm


Mọi doanh nghiệp được chứng nhận ISO 27001 phải tiến hành đánh giá hàng năm, cung cấp bằng chứng cho thấy tiêu chuẩn đã được duy trì với các hoạt động hàng ngày. Các chuyên gia tư vấn của MXC với hơn 16 năm kinh nghiệm về ISO 27001 có thể hỗ trợ các doanh nghiệp chuẩn bị các tài liệu và bằng chứng cần thiết để chuẩn bị cho việc đánh giá.

Đánh giá từ khách hàng


Cách tiếp cận


Các chuyên gia bảo mật của MXC sẽ tiến hành phân tích các lỗ hổng trong hệ thống hiện tại của bạn so với các yêu cầu của ISO 27001

Giai đoạn này sẽ bao gồm các cuộc họp và thảo luận với những người có liên quan quan trọng trong doanh nghiệp của bạn. Sau đó, đánh giá rủi ro toàn diện được thực hiện trên các thông tin trọng yếu, dựa trên đó, chúng tôi sẽ lựa chọn các biện pháp kiểm soát thích hợp để giảm thiểu rủi ro đã xác định.

Trong giai đoạn này, MXC sẽ xây dựng một chiến lược để thực hiện các biện pháp kiểm soát đã chọn trong giai đoạn trước. Điều này sẽ bao gồm việc xây dựng Chính sách Bảo mật Thông tin và các thủ tục khác nhau để hỗ trợ các chính sách đó.

Lộ trình triển khai là kết quả của giai đoạn trước, sẽ hướng dẫn doanh nghiệp bạn thực hiện các biện pháp kiểm soát đã xác định. Trong giai đoạn này, các chuyên gia tư vấn của MXC sẽ tư vấn và hướng dẫn.

Giai đoạn này sẽ xem xét sự sẵn sàng của khách hàng để đạt được chứng nhận ISO 27001. MXC sẽ hướng dẫn và chuẩn bị cho nhóm đánh giá của khách hàng để tiến hành đánh giá nội bộ.

Cuối cùng, bạn sẽ được nhóm đánh giá viên của tổ chức chứng nhận đến kiểm tra. Các chuyên gia tư vấn của MXC sẽ tạm thời nắm quyền trong quá trình đánh giá và giúp doanh nghiệp bạn đạt được chứng chỉ ISO 27001.