What We DoaCông việc của chúng tôi

What We DoaCông việc của chúng tôi

Các động lực để xây dựng SOC


Hệ thống SOC của chúng tôi liên tục theo dõi và chủ động cảnh báo mọi mối đe dọa đã biết cho phép bạn xác định chính xác nguồn gốc của mối đe dọa, mức độ ảnh hưởng và bất kỳ khu vực nào bị ảnh hưởng. Khách hàng có thể chuẩn bị tốt trước nguy cơ trở thành một sự cố an ninh. Các khuyến nghị hữu ích sẽ được đưa ra để giải quyết vấn đề ngay lập tức, trong khi các hành động phòng ngừa sẽ được thực hiện để tránh các mối đe dọa tiềm ẩn tương tự.

Công nghệ Big data – Black Diamond


Được hỗ trợ bởi nền tảng phân tích dữ liệu lớn tiên tiến hàng đầu, Black Diamond do MXC phát triển được trang bị một công cụ tương quan độc quyền giúp phát hiện các điểm bất thường và phân tích nhật ký sự kiện từ tất cả các phạm vi thiết bị. Sự tổng hợp của hai phương pháp tương quan này được coi là tương quan đệ quy để phân tích sâu về bất kỳ nhật ký bảo mật nào trên các hệ thống hiện có.

BẢO VỆ

Cùng với việc triển khai SOC, các tổ chức sẽ sử dụng một loạt các biện pháp kiểm soát và quy trình để thực thi sự tuân thủ và bảo mật thông tin. Các chuyên gia của chúng tôi có thể áp dụng các biện pháp bảo mật này phù hợp với cơ sở hạ tầng và nhu cầu của hệ thống mạng của doan nghiệp bạn.

Giám sát

SOC tập trung vào các thành phần hoạt động liên tục của bảo mật thông tin doanh nghiệp bạn trong khi nắm bắt và giám sát hành vi mạng của các thiết bị và hệ thống bảo mật.

PHÁT HIỆN

Phân tích dữ liệu thu được, nhóm bảo mật của chúng tôi sẽ phát hiện hành vi bất thường để gắn cờ các sự kiện đáng ngờ, chủ động xác định các vi phạm bảo mật và liên tục thích ứng với hành vi mạng của doanh nghiệp.

Phòng vệ

Đội ngũ chuyên gia bảo mật của chúng tôi sẽ phối hợp với nhóm an ninh nội bộ của doanh nghiệp để giải quyết các vi phạm bảo mật và giảm thiểu nguy cơ tái diễn

Đánh giá từ khách hàng


Cách tiếp cận


Các hệ thống SOC thực sự thành công sử dụng tự động hóa bảo mật để trở nên hiệu quả. Bằng cách kết hợp các nhà phân tích bảo mật có kỹ năng cao với tự động hóa bảo mật, các tổ chức tăng sức mạnh phân tích của họ để tăng cường các biện pháp bảo mật và bảo vệ tốt hơn trước các vi phạm dữ liệu và tấn công mạng. Nhiều tổ chức không có nguồn lực nội bộ để thực hiện việc chuyển sang các nhà cung cấp dịch vụ bảo mật được quản lý (MSSP)