Công việc của chúng tôi

Công việc của chúng tôi

Đạt được chứng nhận ISO 20000 có ý nghĩa gì?


Trong thời đại công nghệ số, công nghệ thông tin là cốt lõi của hầu hết các doanh nghiệp, sự thành công của nó đặt nền tảng cho sự thành công và được chứng nhận ISO 20000 là một cách để đảm bảo chất lượng quản lý dịch vụ công nghệ thông tin của doanh nghiệp bạn.

Xây dựng hệ thống quản lý dịch vụ


Kế hoạch

thiết kế

chuyển tiếp

bàn giao

cải tiến

Nó sẽ giúp đỡ doanh nghiệp của bạn đạt được mục tiêu bằng cách nào


 • Cải thiện hình ảnh và uy tín của bạn
 • Đạt được năng suất cao hơn
 • Tích hợp Công nghệ Thông tin với quy trình kinh doanh của bạn
 • Giảm chi phí Công nghệ Thông tin

Đánh giá từ khách hàng


Cách tiếp cận


Chúng tôi có thể giúp bạn đạt được chứng nhận ISO 20000 bằng cách:

 1. Xác định những cơ hội để cải thiện;
 2. ưu tiên các cải tiến CNTT để đạt được tác động kinh doanh lớn nhất mà không thúc đẩy bạn hướng tới các công nghệ cụ thể;
 3. tập trung rõ ràng vào dự án ITSM / ITIL® của bạn dựa trên kinh nghiệm thực tế của chúng tôi để đảm bảo rằng bạn luôn đi đúng hướng và trong phạm vi ngân sách;
 4. xây dựng một trường hợp kinh doanh thuyết phục cho ITSM / ITIL với hội đồng quản trị;
 5. tránh những cạm bẫy (có rất nhiều điều mà bạn cần phải biết);
 6. thực hiện các quy trình hỗ trợ thực sự hiệu quả mang lại kết quả được xác định rõ ràng và phù hợp với cách thức hoạt động của doanh nghiệp bạn;
 7. giới thiệu các số liệu sẽ chứng minh rõ ràng sự thành công của bạn.