Hong Kong


Maximus Consulting (Hong Kong) Ltd.
Suite 1507-08, 15/F., Two Chinachem Exchange Square, 338 King’s Road, North Point, Hong Kong

Mr. Roger Chung
P +852 28023953
F +852 2802 3940
E info@maximusholding.com

Hong Kong


Maximus Consulting (Hong Kong) Ltd.
Suite 1507-08, 15/F., Two Chinachem Exchange Square, 338 King’s Road, North Point, Hong Kong

Mr. Roger Chung
P +852 28023953
F +852 2802 3940
E info@maximusholding.com

Vietnam


MXC Overseas Development Center
8/F Saigon Prime Building, 107 Nguyen Dinh Chieu St, Ward 6, District 3, HCM City, Vietnam

Mr. Cong Do
P +84 967212112
E info@maximusholding.com

Korea


Global Telecom Co., Ltd.
Unit 801-809, Mullae SK V1 Center, 10 Seonyu-ro 9-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea (07281)

Mr. David Lee
P +82 10-8649-5003
E david@globaltelecom.co.kr

Singapore


MXC Security (Singapore) Pte. Ltd.
71, UBI ROAD 1, OXLEY BIZHUB, #05-37, SINGAPORE 408732

Mr. Giang Phung
P +65 97823585
F +65 6721 9673

Macau


Ms. Maggie Mak
P +852 31523090

Bắt đầu lĩnh vực an ninh mạng?

Kiến thức, kinh nghiệmnguộn lực là những nền tảng bảo vệ doanh nghiệp của bạn khỏi các cuộc tấn công mạng. MXC đã và đang chiến đấu chống tội phạm mạng với hơn hàng trăm tập đoàn lớn trên thế giới.