Công việc của chúng tôi

Công việc của chúng tôi

Bảo mật thông tin của bạn trong tầm tay


Ứng dụng di động là một trong những kênh ngày càng phổ biến để các thương hiệu tiếp cận với khách hàng và cung cấp nhiều nội dung hoặc quảng cáo được cá nhân hóa hơn cho họ. Nó có nghĩa là ngày càng nhiều thông tin cá nhân được thu thập để đạt được trải nghiệm tốt hơn và nó cũng có nghĩa là ngày càng có nhiều thông tin quan trọng bị tấn công. Bạn sẽ làm gì để bảo vệ thông tin của bạn hoặc khách hàng của bạn?

85% ứng dụng dành cho thiết bị di động vi phạm một hoặc nhiều lỗi trong danh sách OWASP Mobile Top 10


4/5 số ứng dụng di động chứa 1 hoặc nhiều hơn trong số 10 rủi ro bảo mật di động quan trọng nhất được ghi lại chi tiết và có thể dẫn đến sự rò rỉ thông tin hoặc các khai thác nghiêm trọng.

Ứng dụng di động so với ứng dụng web và PC


Hệ điều hành và chu kỳ phát triển một ứng dụng di động khác biệt rất nhiều so với ứng dụng PC và web. Việc đào tạo chuyên nghiệp và các công cụ kiểm tra bảo mật là CẦN THIẾT để phát triển một ứng dụng di động an toàn.

Đánh giá từ khách hàng


Cơ cấu tổ chức


NHẬN DẠNG

Những điểm yếu tiềm tàng trong ứng dụng di động của bạn

BẢO VỆ

PHÁT HIỆN

Lỗ hổng kiến thức về bảo mật và rò rỉ tiềm ẩn

PHẢN ỨNG

Tư vấn về phương pháp tốt nhất cho các quy trình phát triển ứng dụng web bảo mật

KHẮC PHỤC

Red Team (tấn công)

NHẬN DẠNG

Những điểm yếu tiềm tàng trong ứng dụng di động của bạn

BẢO VỆ

PHÁT HIỆN

Lỗ hổng kiến thức về bảo mật và rò rỉ tiềm ẩn

PHẢN ỨNG

Tư vấn về phương pháp tốt nhất cho các quy trình phát triển ứng dụng web bảo mật

KHẮC PHỤC

Red Team (tấn công)

Cách tiếp cận


Sử dụng Trí tuệ nguồn mở và Trí tuệ con người làm nền tảng, chúng tôi kết hợp các kỹ thuật đánh giá bảo mật ứng dụng web với các kỹ thuật đánh giá dành riêng cho môi trường điện toán di động.

 

Chúng tôi sẽ xem xét:

  • Các file dịch ngược của ứng dụng.
  • Mã nguồn của ứng dụng.
  • Các triển khai bảo mật trong việc truyền dữ liệu
  • Khả năng thay đổi nhị phân
  • Kiểm soát phân quyền và xác thực
  • Các hậu quả khi gỡ cài đặt ứng dụng