Công việc của chúng tôi

Công việc của chúng tôi

Đánh giá cơ sở hạ tầng, hệ thống và quy trình


Hiểu được doanh nghiệp của bạn được bảo vệ tốt như thế nào với cơ sở hạ tầng, hệ thống và quy trình hiện có và lập bản đồ chúng dựa trên các phương pháp hay nhất và các tiêu chuẩn được coi trọng.

Nhận dạng tài sản


Với mỗi thiết bị mới hoặc dịch vụ trực tuyến được thêm vào mạng doanh nghiệp, nó cũng có thể tạo ra các lỗ hổng bảo mật mới. MXC giúp bạn tập hợp lại bức tranh toàn cảnh về trạng thái tổng thể của bảo mật mạng và cấu hình đúng yêu cầu mạng.

Đảm bảo cấu hình phù hợp để giảm nguy cơ bị tấn công


Đảm bảo rằng tường lửa, thiết bị mạng và quy tắc được định cấu hình phù hợp với các phương pháp bảo mật tốt nhất. Cấu hình sai có thể khiến mạng và các thiết bị dễ bị tấn công hoặc vi phạm bảo mật.

Đánh giá rủi ro


Xác định các mối đe dọa quan trọng nhất đối với tài sản của doanh nghiệp và ưu tiên nỗ lực bảo mật hệ thống mạng để thu hẹp những lỗ hổng lớn nhất trước tiên.

Đánh giá từ khách hàng


Cơ cấu tổ chức


NHẬN DẠNG

Bức tranh toàn cảnh về trạng thái bảo mật mạng của tổ chức

BẢO VỆ

PHÁT HIỆN

Lỗ hổng bảo mật liên quan đến các thiết bị mạng được cấu hình chưa đúng, lỗi thời,…

PHẢN ỨNG

Các quy trình đề xuất phù hợp với phương pháp tốt nhất và tiêu chuẩn đáng quan tâm.

KHẮC PHỤC

Red Team (tấn công)

NHẬN DẠNG

Bức tranh toàn cảnh về trạng thái bảo mật mạng của tổ chức

BẢO VỆ

PHÁT HIỆN

Lỗ hổng bảo mật liên quan đến các thiết bị mạng được cấu hình chưa đúng, lỗi thời,…

PHẢN ỨNG

Các quy trình đề xuất phù hợp với phương pháp tốt nhất và tiêu chuẩn đáng quan tâm.

KHẮC PHỤC

Red Team (tấn công)

Cách tiếp cận


Kiểm thử xâm nhập cơ sở hạ tầng bên ngoài để phát hiện ra những gì một tin tặc có thể làm với hệ thống mạng khi truy cập qua Internet. Lợi ích của kiểm thử xâm nhập cơ sở hạ tầng bên ngoài là:

 • Xác định các lỗ hổng trong cấu hình tường lửa
 • Tìm hiểu cách kẻ tấn công có thể làm lộ thông tin ra ngoài
 • Đề xuất cách khắc phục những vấn đề này
 • Chuẩn bị một báo cáo toàn diện nêu ra rủi ro an ninh của hệ thống mạng và đề xuất các giải pháp

Do sự thiếu hụt bảo mật nội bộ, tin tặc có thể thực hiện các hành vi gian lận bất hợp pháp trong các tổ chức lớn. Kiểm thử xâm nhập cơ sở hạ tầng nội bộ có thể hữu ích vì nó:

 • Xác định những nơi mà kẻ tấn công nội bộ có thể lợi dụng, dù là một lỗ hổng bảo mật nhỏ.
 • Xác định rủi ro kinh doanh tiềm ẩn và thiệt hại mà kẻ tấn công nội bộ có thể gây ra.
 • Cải thiện hệ thống bảo mật của cơ sở hạ tầng nội bộ.
 • Chuẩn bị một báo cáo toàn diện cung cấp thông tin chi tiết về sự cố lộ thông tin của các mạng nội bộ cùng với kế hoạch hành động chi tiết về cách đối phó với nó.

Mặc dù có những lợi ích đáng kể khi sử dụng môi trường đám mây và ảo hóa để hỗ trợ khả năng tiếp cận toàn cầu cho doanh nghiệp, nhưng chúng ta vẫn luôn phải cẩn thận với các rủi ro vi phạm dữ liệu. Hơn nữa, việc xác định kẻ tấn công trên môi trường đám mây là rất khó. MXC có câu trả lời cho vấn đề này: Kiểm thử xâm nhập môi trường đám mây và ảo hóa, để:

 • Phát hiện ra các rủi ro thực sự trong môi trường ảo và đề xuất các phương pháp khắc phục các mối đe dọa và lỗ hổng.
 • Cung cấp các hướng dẫn và một kế hoạch để giải quyết các vấn đề
 • Cải thiện hệ thống bảo vệ tổng thể.
 • Chuẩn bị báo cáo toàn diện của hệ thống bảo mật cho môi trường đám mây và ảo hóa, phác thảo lỗ hổng bảo mật, nguyên nhân và các giải pháp khả thi.

Mạng không dây là công nghệ dễ tiếp cận và dễ bị ảnh hưởng bởi các rủi ro duy nhất vì không thể sử dụng bảo mật vật lý để hạn chế truy cập mạng. Kẻ tấn công có thể hack từ vị trí từ xa. Do đó, kiểm tra thâm nhập bảo mật mạng không dây là vô cùng cần thiết.

 • Tìm rủi ro tiềm ẩn do các thiết bị không dây của bạn gây ra
 • Cung câp các hướng dẫn và kế hoạch hành động về cách bảo vệ khỏi các mối đe dọa bên ngoài
 • Cải thiện hệ thống bảo mật tổng thể
 • Chuẩn bị báo cáo hệ thống bảo mật toàn diện của mạng không dây, để phác thảo lỗ hổng bảo mật, nguyên nhân và các giải pháp khả thi