Công việc của chúng tôi

Công việc của chúng tôi

Tìm đúng người


Vai trò của ISO không phải là dễ dàng, người đó phải đối phó với nhiều tình huống khác nhau, giám sát cơ sở hạ tầng bảo mật và tư vấn về việc quản lý bảo mật thông tin của một tổ chức. Ngay cả khi các tổ chức có thể có được người phù hợp, người đó sẽ cần hàng tháng đào tạo để bắt kịp với nhu cầu của tổ chức của bạn. Khi tổ chức của bạn phát triển, băng thông cần thiết cho nhóm bảo mật của bạn cũng tăng theo và quy mô của nhóm sẽ là vị trí tắc nghẽn đối với sự phát triển của công ty bạn.

Khả năng mở rộng và tương tác linh hoạt của vISO


MXC vISO là dịch vụ tập hợp một nhóm chuyên gia bảo mật hoạt động liên kết để hỗ trợ bất kỳ nhu cầu nào của tổ chức. Tận dụng kiến thức chuyên môn của chúng tôi trong lĩnh vực bảo mật, chúng tôi có thể nhanh chóng hiểu chương trình bảo mật của bạn và lập chiến lược phản ứng và kế hoạch thích hợp cho bước tiếp theo. Tối ưu hóa các cấp độ dịch vụ cho các cam kết nhất định để giúp tổ chức của bạn được bảo đảm và đạt được đúng thời gian.

Giảm thiểu các nguy cơ cho doanh nghiệp


Việc thuê một nhân viên chủ chốt là một quyết định lớn và là một khoản đầu tư lớn, đặc biệt khi bảo mật thông tin là yếu tố quan trọng đối với bất kỳ dự án nào của tổ chức. Việc tìm kiếm đúng người có thể khó khăn và tốn thời gian và trong khi bạn bắt tay vào tiến trình này, tổ chức của bạn vẫn bị đe dọa hàng ngày.

Đánh giá từ khách hàng


Cách tiếp cận


  • vISO của chúng tôi nhằm mục đích bổ sung các khả năng nội bộ của bạn và củng cố kế hoạch bảo vệ dữ liệu của bạn. Sử dụng vISO của chúng tôi giúp doanh nghiệp bạn sử dụng tốt kế hoạch tài chính, ngăn chặn các mối đe dọa mạng và đáp ứng các quy định toàn diện của ngành.
  • Một chương trình bảo mật thông tin có thể mở rộng, tùy chỉnh, hiệu quả về chi phí
  • Giám sát và quản lý an ninh theo thời gian thực 24/7
  • Dịch vụ vISO của chúng tôi không bao giờ ngừng hoạt động. Cơ sở hạ tầng CNTT của bạn được giám sát 24/7 để đảm bảo tính khả dụng và hiệu suất không bị gián đoạn. Bạn có thể quan sát được hệ thống mạng của doanh nghiệp liên tục: quy mô và mức độ phức tạp của các mối đe dọa, các biện pháp bảo vệ mà chúng tôi đang sử dụng và mức độ rủi ro. Các báo cáo rủi ro tự động của chúng tôi cung cấp dữ liệu dự báo và phân tích theo thời gian thực tại các khoảng thời gian quan trọng.