Công việc của chúng tôi

Công việc của chúng tôi

3 trong số 4 doanh nghiệp sẽ trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công lừa đảo (Wombat Security 2017)


Đi trước một bước trước tội phạm mạng, chuẩn bị cho nhân viên của bạn đối mặt với một cuộc tấn công lừa đảo thực sự. Mô phỏng lừa đảo MXC giúp nhân viên nhận ra, tránh và báo cáo các mối đe dọa tiềm ẩn bằng cách đưa chúng qua một kịch bản tấn công trong đời thực.

Ước tính mức độ bảo mật của nhân viên


Chẩn đoán ban đầu

Phối hợp với chuyên gia mô phỏng lừa đảo của chúng tôi để điều chỉnh cuộc tấn công lừa đảo cho nhân viên của bạn, kiểm tra và xem cách họ thực hiện khi gặp phải một cuộc tấn công không xác định. Đánh giá mức độ nhận biết ban đầu của họ đối với lừa đảo và phát hiện những lĩnh vực họ cần trợ giúp nhất.

Đào tạo phòng bị về tính toàn vẹn

Tội phạm mạng sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi chúng tìm ra cách tấn công và xâm nhập vào hệ thống phòng thủ của bạn, vì vậy bạn cũng không nên làm vậy. Liên tục trang bị cho nhân viên của bạn để chuẩn bị cho họ, đặc biệt là cho những người đã từng là nạn nhân thất bại trong mô phỏng.

Đánh giá quá trình học hỏi

Các tư vấn viên của MXC sẽ khởi động một giai đoạn mô phỏng nâng cao khác để đánh giá và đo lường hiệu quả của dự án đào tạo và mô phỏng, đồng thời tư vấn cho bạn cách hành động tốt nhất để bảo vệ thông tin của bạn.

Đánh giá từ khách hàng


Cơ cấu tổ chức


NHẬN DẠNG

and assess how vulnerable you are to real-world attack

BẢO VỆ

Tăng cường mức độ nhận thức của tổ chức trước cuộc tấn công trong tương lai

PHÁT HIỆN

tăng cường mức độ nhận thức của tổ chức trước cuộc tấn công trong tương lai.

PHẢN ỨNG

Tạo ra thói quen cho tổ chức nhằm phản ứng đúng đắn với các tác nhân nguy hại trong tương lai.

KHẮC PHỤC

Red Team (tấn công)

NHẬN DẠNG

and assess how vulnerable you are to real-world attack

BẢO VỆ

Cách phòng thủ tốt nhất trước cuộc tấn công mạnh nhất,

PHÁT HIỆN

tăng cường mức độ nhận thức của tổ chức trước cuộc tấn công trong tương lai.

PHẢN ỨNG

Tạo ra thói quen cho tổ chức nhằm phản ứng đúng đắn với các tác nhân nguy hại trong tương lai.

KHẮC PHỤC

Red Team (tấn công)

Cách tiếp cận


MXC sẽ giúp tổ chức của bạn như thế nào:

Sự thành công của những lần lừa đảo mô phỏng phụ thuộc vào cách áp dụng phong cách và bối cảnh cho tổ chức của bạn. Mặc dù MXC hiểu xu hướng mới nhất và cách thực hiện cuộc tấn công tốt nhất, nhưng chúng tôi cần bạn làm việc với chúng tôi để tùy chỉnh cho tổ chức của bạn.

Chọn ngẫu nhiên 100 người trở lên trong một tổ chức để thử nghiệm. Lặp lại thử nghiệm với 100 người khác hoặc nhiều hơn vào một thời điểm khác. Thu thập kết quả và báo cáo khả năng vun đắp của nhân viên cho quản lý cấp cao để có hành động tiếp theo