Công việc của chúng tôi

Công việc của chúng tôi

Huấn luyện tích hợp cho an ninh mạng


Đào tạo trực tuyến theo yêu cầu

Hệ thống quản lý học tập tự động cung cấp nội dung đào tạo cho nhân viên của bạn ở mọi nơi trên mọi thiết bị. Cung cấp theo dõi và phân tích hiệu suất cho thiếu sót nhận thức tiềm ẩn trong doanh nghiệp của bạn.

Gặp gỡ chuyên gia của chúng tôi

Mang đào tạo về an ninh mạng cho doanh nghiệp của bạn với các chuyên gia của chúng tôi. Phân tích các mối đe dọa an ninh mạng mới nhất và thảo luận cách ngăn chặn chúng.

Kịch bản đào tạo mô phỏng

Kiểm tra nhận thức về an ninh mạng của mọi người bằng cuộc tấn công mô phỏng lừa đảo MXC. Xem mọi người của bạn sẽ phản ứng như thế nào khi đối thủ an ninh mạng đang thăm dò khả năng phòng thủ của bạn. Thiết lập chiến dịch lừa đảo của bạn ngay bây giờ và so sánh hiệu suất của mọi người sau khóa đào tạo của học viện MXC.

Đào tạo trực tuyến theo yêu cầu

Hệ thống quản lý học tập tự động cung cấp nội dung đào tạo cho nhân viên của bạn ở mọi nơi trên mọi thiết bị. Cung cấp theo dõi và phân tích hiệu suất cho thiếu sót nhận thức tiềm ẩn trong doanh nghiệp của bạn.

Gặp gỡ chuyên gia của chúng tôi

Mang đào tạo về an ninh mạng cho doanh nghiệp của bạn với các chuyên gia của chúng tôi. Phân tích các mối đe dọa an ninh mạng mới nhất và thảo luận cách ngăn chặn chúng.

Kịch bản đào tạo mô phỏng

Kiểm tra nhận thức về an ninh mạng của mọi người bằng cuộc tấn công mô phỏng lừa đảo MXC. Xem mọi người của bạn sẽ phản ứng như thế nào khi đối thủ an ninh mạng đang thăm dò khả năng phòng thủ của bạn. Thiết lập chiến dịch lừa đảo của bạn ngay bây giờ và so sánh hiệu suất của mọi người sau khóa đào tạo của học viện MXC.

Yêu cầu của Hồng Kông SFC, HKMA, IA về đào tạo nâng cao nhận thức về an ninh mạng


Các quy định của Hồng Kông yêu cầu các công ty đã đăng ký phải thực hiện đào tạo nâng cao nhận thức về an ninh mạng hàng năm. Học viện MXC được thiết kế dựa trên các yêu cầu của địa phương và ngôn ngữ địa phương là tiếng Anh, tiếng Quảng Đông và tiếng Quan Thoại.

Đánh giá từ khách hàng


Cách tiếp cận


Hơn 16 năm kinh nghiệm về an ninh mạng đã giúp chúng tôi trở thành chuyên gia trong lĩnh vực này nhưng chúng tôi vẫn đang học hỏi để bắt kịp với bối cảnh không gian mạng luôn thay đổi. Hãy gặp gỡ đội ngũ tư vấn được chứng nhận chuyên nghiệp của chúng tôi.