Áp dụng ISO 27001 trên toàn cầu của công ty Viễn thông.

Một công ty con của một nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn của Trung Quốc được thành lập vào năm 2010, có trụ sở chính tại Hồng Kông, với hơn 160 POP (Points of Presents) tính đến năm 2018, hơn 40 tuyến cáp ngầm và mặt đất trên toàn thế giới. Công ty sở hữu và cung cấp dịch vụ chuyển vùng quốc tế tại 260 các điểm đến.

Sơ lược

ISO/IEC 27001

Triển khai ISMS

Bảo mật thông tin và rủi ro

Ban quản lý

Tiêu chuẩn bảo mật do Hội đồng Tiêu chuẩn Bảo mật (PCI Security Standards Council) xác lập

Tuân thủ

Điều gì mang họ đến với MXC

Để áp ứng sự mở rộng nhanh chóng ra quốc tế và họ đang tìm kiếm đối tác tư vấn bảo mật lâu dài để triển khai Quản lý an ninh thông tin và Quản lý rủi ro nhằm đảm bảo quản lý rủi ro kinh doanh, bảo vệ thông tin khách hàng cũng như tuân thủ các yêu cầu tuân thủ bảo mật của nhiều quốc gia bằng cách tận dụng các tiêu chuẩn quốc tế như ISO27001 ISMS và PCI DSS. 

Những thách thức

  • Thiếu các nguồn lực nội bộ và kiến thức về Quản lý An toàn Thông tin
  • Sự phức tạp về yêu cầu đa văn hóa và quy định xuyên qua tất cả các lục địa
  • Quản lý bảo mật thông tin từ Trụ sở chính tại Hồng Kông với các yếu tố thành công sau
    • Có thể quản lý
    • Tính hiệu quả (quản lý tốt hơn về bảo mật thông tin / rủi ro kinh doanh
    • Tuân thủ quy định

Kết quả

Maximus (công ty dịch vụ an ninh mạng MXC) được chỉ định làm tư vấn bảo mật thông tin từ năm 2014 đến nay.

Hệ thống quản lý an toàn thông tin (Information Security Management System) được thiết kế, phát triển và triển khai phù hợp với mục đích mở rộng kinh doanh quốc tế.

Được chứng nhận bởi Tổ chức tín nhiệm từ năm 2014 và tuân thủ theo tiêu chuẩn PCI DSS từ năm 2017.

Xây dựng một nền tảng được quốc tế công nhận để trao đổi thông tin toàn cầu giữa các nhà mạng.

Để có thể chứng minh cho các bên liên quan, đối tác kinh doanh và khách hàng của họ về sự đảm bảo “phù hợp với mục đích” liên quan đến bảo mật thông tin.

Cải tiến liên tục về quản lý an toàn thông tin cả về thời hạn và hiệu quả

Liên hệ với chúng tôi

Bắt đầu lĩnh vực an ninh mạng?

Kiến thức, kinh nghiệmvà nguộn lực  những nền tảng bảo vệ doanh nghiệp của bạn khỏi các cuộc tấn công mạng. MXC đã  đang chiến đấu chống tội phạm mạng với hơn hàng trăm tập đoàn lớn trên thế giới.
Liên hệ