Business Enabler với chứng nhận ISO cho trung tâm dữ liệu

Nhà cung cấp giải pháp và dịch vụ công nghệ thông tin hàng đầu Châu Á, cung cấp các giải pháp dựa trên nền tảng đám mây bên cạnh dịch vụ trung tâm dữ liệu. Chúng tôi có 11 trung tâm dữ liệu ở Trung Quốc Đại lục, Singapore, Malaysia và Việt Nam. Chúng tôi có thể cung cấp đầy đủ các giải pháp điện toán đám mây, từ cơ sở hạ tầng, quản lý đến phần mềm ứng dụng cho doanh nghiệp ở mọi quy mô mà không cần đầu tư thêm vốn hoặc hỗ trợ mạnh mẽ về mặt kỹ thuật.

Sơ lược

Chứng nhận ISO

9001,2000, 27001, 14001

Đối tác bảo mật

Dài hạn

Điều gì mang họ đến với MXC

Để đáp ứng nhu cầu và mong đợi của khách hàng cũ và mới về các giải pháp nền tảng đám mây cũng như các dịch vụ trung tâm dữ liệu, họ đang tìm kiếm đối tác tư vấn bảo mật lâu dài để xác định và luôn cập nhật những sự phát triển, xu hướng và hướng dẫn công nghiệp mới nhất về thiết kế, phát triển và vận hành các dịch vụ điện toán đám mây, dịch vụ trung tâm dữ liệu, cơ sở hạ tầng và bảo mật thông tin bằng cách áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế như Quản lý chất lượng, Quản lý dịch vụ công nghệ thông tin, Quản lý môi trường và Hệ thống quản lý an toàn thông tin và các quy trình liên quan đáp ứng các yêu cầu của ISO 9001: 2015, ISO 20000-1: 2011, ISO 14001: 2015 và ISO 27001: 2013.

Những thách thức

  • Sự thiếu hụt nguồn lực nội bộ như chuyên gia bảo mật thông tin, kinh nghiệm và kỹ năng triển khai quản lý an toàn thông tin một cách hiệu quả.
  • Thiếu kinh nghiệm và chuyên gia để xây dựng văn hóa quản lý bảo mật trong công ty và nâng cao nhận thức của nhân viên về hệ thống quản lý an ninh thông tin.
  • Nhu cầu và kỳ vọng về bảo mật của khách hàng phức tạp, đa dạng và liên tục.

Kết quả

Maximus (công ty dịch vụ an ninh mạng MXC) được chỉ định làm tư vấn bảo mật thông tin bao gồm các công việc như đào tạo nhân viên, quy trình đánh giá rủi ro, đánh giá nội bộ, hỗ trợ về chứng nhận và các tư vấn về hệ thống quản lý thông tin khác.

Hệ thống quản lý tích hợp được thiết kế, phát triển và triển khai phù hợp với mục đích bao gồm Quản lý chất lượng, quản lý dịch vụ CNTT, quản lý môi trường và hệ thống quản lý an ninh thông tin.

Được chứng nhận bởi Tổ chức tín nhiệm.

Theo ISO, các nhân viên của Công ty đã được cung cấp các hướng dẫn rõ ràng, điều này giúp cho hệ thống an toàn và không bị tấn công và cũng giảm sự giám sát khắt khe của bên thứ ba đối với các yêu cầu bảo mật thông tin liên quan.

Để có thể chứng minh cho các bên liên quan, đối tác kinh doanh và khách hàng của họ về sự đảm bảo “phù hợp với mục đích” liên quan đến hệ thống Quản lý Tích hợp.

Cải tiến liên tục trong việc quản lý thông tin về cả thời hạn và hiệu quả.

Liên hệ với chúng tôi

Bắt đầu lĩnh vực an ninh mạng?

Kiến thức, kinh nghiệmvà nguộn lực  những nền tảng bảo vệ doanh nghiệp của bạn khỏi các cuộc tấn công mạng. MXC đã  đang chiến đấu chống tội phạm mạng với hơn hàng trăm tập đoàn lớn trên thế giới.
Liên hệ