Cốt lõi của ứng dụng bảo mật - Vòng đời phát triển phần mềm bảo mật

Một dịch vụ vận chuyển toàn cầu, dịch vụ tái định cư, dịch vụ hậu cần và lưu trữ với hoạt động trên khắp các châu lục. Thông qua kiến trúc đó, công ty có thể cung cấp hỗ trợ cho các công ty và cá nhân trên toàn cầu và địa phương với các dịch vụ tái định cư mà họ cần.

Sơ lược

Vòng đời phát triển phần mềm an toàn

Phát triển và hội nhập

Quy định chung về bảo mật thông tin của Liên minh Châu Âu

Yêu cầu quy định

Điều gì mang họ đến với MXC

Các ứng dụng web cần thiết cho một công ty để cung cấp dịch vụ của mình trên toàn cầu, cũng như quản lý các đơn đặt hàng và tài nguyên của họ. Các ứng dụng được phát triển trong những năm đầu có thể không lo ngại về các cuộc tấn công mạng. Nếu kẻ tấn công có thể lạm dụng các lỗ hổng được tìm thấy trong các ứng dụng, công ty sẽ bị thiệt hại đáng kể về lợi nhuận và danh tiếng, cũng như các vấn đề pháp luật, chẳng hạn như vi phạm quy định chung về bảo mật thông tin (GDPR) nếu dữ liệu cá nhân của công dân Liên minh Châu Âu (EU) bị mất.

Những thách thức

  • Thiếu kiến thức về các kỹ thuật tấn công mạng
  • Nhiều ứng dụng web đang được sử dụng bởi các doanh nghiệp. Thiếu nguồn lực nội bộ để tìm ra các vấn đề bảo mật từ mỗi ứng dụng.

Kết quả

Maximus (công ty dịch vụ an ninh mạng MXC) được chỉ định để thực hiện kiểm thử thâm nhập cho hơn 20 ứng dụng web của tổ chức.

Một số ứng dụng đã rò rỉ thông tin khách hàng từ cơ sở dữ liệu. Hơn nữa, một số lỗ hổng cho phép người đánh giá kiểm soát hệ điều hành của máy chủ web.

Việc kiểm thử thâm nhập này đã cung cấp các biện pháp khắc phục cho các lỗ hổng đang tồn tại. Hơn nữa, nó cho thấy một tác động lớn khi các ứng dụng của họ phải đối mặt với các cuộc tấn công mạng và cải thiện nhận thức về bảo mật của các nhà phát triển phần mềm.

Liên hệ với chúng tôi

Bắt đầu lĩnh vực an ninh mạng?

Kiến thức, kinh nghiệmvà nguộn lực  những nền tảng bảo vệ doanh nghiệp của bạn khỏi các cuộc tấn công mạng. MXC đã  đang chiến đấu chống tội phạm mạng với hơn hàng trăm tập đoàn lớn trên thế giới.
Liên hệ