Sự liên kết giữa Tiêu chuẩn An ninh Quốc gia với từng khu vực - Công ty dịch vụ tài chính Canada

Văn phòng Hồng Kông được mở vào năm 1892 với tư cách là công ty con thuộc sở hữu của Công ty Assurance của Canada. Chúng tôi hiện đang cung cấp các dịch vụ tài chính chuyên nghiệp cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp ở Hồng Kông thông qua bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe cá nhân, lương hưu và lương hưu theo nhóm, và các doanh nghiệp quản lý của bên thứ ba. Chúng tôi cam kết cung cấp các sản phẩm quản lý tài sản và bảo mật chất lượng cao nhất và các kế hoạch nghỉ hưu để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng ở các giai đoạn cuộc sống khác nhau. 

Sơ lược

Yêu cầu về an ninh quốc tế và an ninh quốc gia

Cơ quan Bảo hiểm Hồng Kông / ISO27001 ISMS

ISO/IEC 27001

Triển khai ISMS

Dài hạn

Đối tác tư vấn bảo mật

Điều gì mang họ đến với MXC

Để đáp ứng hướng kinh doanh tăng cường trong việc thực hiện quản lý an toàn thông tin, công ty sử dụng các tiêu chuẩn quốc tế như ISO27001 ISMS để quản lý rủi ro kinh doanh, quản lý an toàn thông tin và quản lý rủi ro nhằm đảm bảo bảo vệ thông tin khách hàng. đối tác tư vấn bảo mật có thời hạn để đáp ứng các yêu cầu tuân thủ bảo mật từ đội an ninh quốc gia của công ty và Cơ quan Bảo hiểm Hồng Kông

Những thách thức

  • Thiếu nguồn lực nội bộ về việc triển khai quản lý an toàn thông tin một cách hiệu quả.
  • Thiếu kinh nghiệm và chuyên gia để xây dựng văn hóa quản lý an ninh trong công ty và nâng cao nhận thức của nhân viên về hệ thống quản lý thông tin
  • Có những nhu cầu phức tạp và liên tục như yêu cầu bảo mật từ đội bảo vệ của đội trong nước và yêu cầu quy định từ Cục bảo hiểm Hồng Kông.

Kết quả

Maximus (công ty dịch vụ an ninh mạng MXC) được chỉ định làm tư vấn bảo mật thông tin bao gồm các công việc như đào tạo nhân viên, quy trình đánh giá rủi ro, đánh giá nội bộ, hỗ trợ về chứng nhận và các tư vấn về hệ thống quản lý an toàn thông tin khác.

Hệ thống quản lý an toàn thông tin được thiết kế, phát triển và triển khai phù hợp với mục đích hoặc ISMS để phù hợp với các yêu cầu của công ty

Được chứng nhận bởi Tổ chức tín nhiệm.

Tạo ra một hệ thống quản lý rủi ro hiệu quả để đánh giá rủi ro an toàn thông tin hiện có của họ và tư vấn kế hoạch xử lý rủi ro phù hợp để cải tiến liên tục.

Để có thể chứng minh cho các bên liên quan, đối tác kinh doanh và khách hàng của họ về sự đảm bảo “phù hợp với mục đích” về bảo mật thông tin

Cải tiến liên tục về quản lý an toàn thông tin cả về thời hạn và hiệu quả

Liên hệ với chúng tôi

Bắt đầu lĩnh vực an ninh mạng?

Kiến thức, kinh nghiệmvà nguộn lực  những nền tảng bảo vệ doanh nghiệp của bạn khỏi các cuộc tấn công mạng. MXC đã  đang chiến đấu chống tội phạm mạng với hơn hàng trăm tập đoàn lớn trên thế giới.
Liên hệ