Các công ty dịch vụ tài chính đang tìm cách nâng cao nhận thức về bảo mật cho công ty của họ.

Công ty bắt đầu hoạt động vào cuối thế kỷ 19 và mua lại một trong những công ty chứng khoán hàng đầu có trụ sở tại Hồng Kông, phát triển nhanh chóng để tạo ra một tập đoàn dịch vụ tài chính đa ngành, được đánh giá cao với sự hiện diện đáng kể tại Hồng Kông. Với hơn 400 chuyên gia bán hàng trong số 700 nhân viên, họ đang nắm giữ 12 quyền giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông và Sở giao dịch hàng hóa tương lai Hồng Kông.

Công ty sử dụng hơn 400 chuyên gia bán hàng trong số hơn 700 nhân viên và đã thiết lập chuyên môn sâu vô song trong việc phục vụ nhu cầu đầu tư đa dạng của khách hàng trong các dịch vụ môi giới tài chính doanh nghiệp, cổ phiếu và hợp đồng tương lai. Và cũng nắm giữ tổng cộng 12 quyền giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông và Sở giao dịch hàng hóa tương lai Hồng Kông như một bằng chứng về vị trí vững chắc của nó trong lĩnh vực tài chính cạnh tranh cao của Hồng Kông.

Sơ lược

Nhận thức về bảo mật

Đánh giá và củng cố

Chiến dịch lừa đảo

Phù hợp với môi trường

Điều gì mang họ đến với MXC

Đánh giá mức độ nhận thức về bảo mật của công ty khi nạn nhân có thể bị lừa nhấp vào một liên kết đến một trang web giả mạo để thuyết phục họ nhập thông tin cá nhân.

Những thách thức

  • Tìm một mẫu giả mạo phù hợp cho công ty
  • Vượt qua các thiết bị phòng thủ như sandbox, máy quét email, anti-virus, etc.

Kết quả

Maximus (công ty dịch vụ an ninh mạng MXC) được chỉ định làm tư vấn bảo mật cho chiến dịch giả mạo.

Trong chiến dịch giả mạo, các chuyên gia tư vấn bảo mật của chúng tôi đã xác định được nhận thức của nhân viên công ty về email lừa đảo và trang web giả mạo. Do đó, MXC đã chỉ ra điểm yếu của bộ phận công ty và các nhân viên đã bị ảnh hưởng. Việc bị xâm nhập có nghĩa là các nhà tư vấn bảo mật có thể kiểm soát máy tính của công ty. Sau chiến dịch lừa đảo, MXC tổ chức đào tạo cho công ty để nâng cao kiến thức phát hiện email lừa đảo.
Sau chiến dịch lừa đảo, MXC tổ chức đào tạo cho công ty để nâng cao kiến thức phát hiện email lừa đảo.

Liên hệ với chúng tôi

Bắt đầu lĩnh vực an ninh mạng?

Kiến thức, kinh nghiệmvà nguộn lực  những nền tảng bảo vệ doanh nghiệp của bạn khỏi các cuộc tấn công mạng. MXC đã  đang chiến đấu chống tội phạm mạng với hơn hàng trăm tập đoàn lớn trên thế giới.
Liên hệ