quan trọng về bảo mật vật lý ở Châu Á.

Nhà cung cp gii pháp và dch v công nghệ thông tin hàng đầu Châu Á, cung cp các gii pháp da trên nn tng đám mây bên cnh dch v trung tâm d liu. Chúng tôi có 11 trung tâm d liu Trung Quc Đại lc, Singapore, Malaysia và Vit Nam. Chúng tôi có th cung cp đầy đủ các gii pháp đin toán đám mây, t cơ s h tng, qun lý đến phn mm ng dng cho doanh nghip mi quy mô mà không cn đầu tư thêm vn hoc h tr mnh m v mặt kỹ thuật.

 

Sơ lược

TVRA

Đánh giá các mối đe dọa và nguy cơ lỗ hỏng bảo mật

MAS

Cơ quan tiền tệ Singapore

Bảo hiểm dịch vụ

Trung Quốc Đại Lục, Singapore, Malaysia và Việt Nam

Điều gì mang họ đến với MXC

Tất cả các nhà cung cấp trung tâm dữ liệu bên thứ ba cung cấp dịch vụ định vị trung tâm dữ liệu cho các tổ chức tài chính phải thực hiện nghiên cứu Đánh giá rủi ro về mối đe dọa và nguy cơ lỗ hổng bảo mật (TVRA) theo yêu cầu của Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS),để xác định rõ bản chất rủi ro và bất kỳ rủi ro tiềm ẩn nào không thể giải quyết hoặc không được coi là bền vững về mặt thương mại. Do đó, họ đang tìm kiếm các chuyên gia đánh giá bảo mật của bên thứ ba để thực hiện Đánh giá rủi ro về mối đe dọa và nguy cơ lỗ hổng bảo mật bằng cách xác định các mối đe dọa nghiêm trọng, cách chúng có thể ảnh hưởng / tác động đến hoạt động của cơ sở hạ tầng quan trọng và sự an toàn của nhân viên, xác định cách tốt nhất để giảm thiểu các mối đe dọa đó, dựa trên các khả năng hiện tại và các yêu cầu về nguồn lực.

Những thách thức

  • Thiếu kinh nghiệm và chuyên gia để thực hiện đánh giá rủi ro độc lập theo yêu cầu của MAS.

Kết quả

Maximus (công ty dịch vụ an ninh mạng MXC) được chỉ định làm người độc lập đánh giá rủi ro đe dọa và nguy cơ lỗ hỏng bảo mật.

Để có thể chứng minh cho các bên liên quan, đối tác kinh doanh và khách hàng của họ về sự đảm bảo “phù hợp với mục đích” liên quan đến Đánh giá rủi ro về mối đe dọa và nguy cơ lỗ hỏng bảo mật trong trung tâm dữ liệu của Công ty

Liên hệ với chúng tôi

Bắt đầu lĩnh vực an ninh mạng?

Kiến thức, kinh nghiệmvà nguộn lực  những nền tảng bảo vệ doanh nghiệp của bạn khỏi các cuộc tấn công mạng. MXC đã  đang chiến đấu chống tội phạm mạng với hơn hàng trăm tập đoàn lớn trên thế giới.
Liên hệ