Business Enabler với chứng nhận ISO cho trung tâm dữ liệu

Business Enabler với chứng nhận ISO cho trung tâm dữ liệuNhà cung cấp giải pháp…


Sự liên kết giữa Tiêu chuẩn An ninh Quốc gia với từng khu vực - Công ty dịch vụ tài chính Canada

Sự liên kết giữa Tiêu chuẩn An ninh Quốc gia với từng khu vực - Công ty dịch vụ…


Áp dụng ISO 27001 trên toàn cầu của công ty Viễn thông.

Áp dụng ISO 27001 trên toàn cầu của công ty Viễn thông.Một công ty con của một…


Tính bền vững và Tính liên tục của Bảo mật Thông tin trong Doanh nghiệp - công ty hậu cần toàn cầu

ISO 27001 ISMS cho một công ty hậu cần toàn cầuMột công ty toàn cầu hàng đầu…